Yrityslainojen keskeisimmät riskit

Liikkeeseenlaskija- eli luottoriski

Joukkovelkakirjalainan merkittävin riski on liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski. Tällä tarkoitetaan riskiä siitä, pystyykö lainan liikkeeseenlaskija lainan eräpäivänä (tai muina maksupäivinä) suoriutumaan velvoitteistaan eli maksamaan lainan nimellispääoman ja tuoton sijoittajille.

Korkoriski

Muutokset yleisessä korkotasossa vaikuttavat joukkolainojen tuottovaatimuksiin ja sitä kautta niiden jälkimarkkinahintaan. Lähtökohtaisesti korkotason nousu nostaa joukkolainojen tuottovaatimusta ja laskee joukkolainojen hintoja jälkimarkkinoilla. Korkotason lasku puolestaan laskee joukkolainojen tuottovaatimusta ja nostaa niiden jälkimarkkinahintoja. Edellä mainittu koskee ennen kaikkea kiinteää kuponkikorkoa maksavia joukkolainoja.

Likviditeettiriski

Joukkovelkakirjan osto tai myynti voi olla hankalaa tai mahdotonta jonakin ajankohtana. Kaupankäyntiin vaikuttavat kunkin joukkovelkakirjan kysyntä ja tarjonta eli likviditeetti, mutta myös muun muassa markkinahäiriöillä voi olla vaikutusta.

Inflaatioriski

Tuoton reaaliarvo pienenee inflaation noustessa. Ks. myös korkoriski.

Valuuttakurssiriski

Joukkolainaan voi liittyä valuuttakurssiriski, jos joukkovelkakirjalaina määritellään muussa valuutassa kuin eurossa.