Mikä on REIT?
  • REIT on lyhenne sanoista Real Estate Investment Trust.
  • Ensimmäinen REIT-lainsäädäntö tuli voimaan Yhdysvalloissa 1960. Sittemmin lainsäädäntö on luotu useimpiin merkittäviin kiinteistömarkkinamaihin.
  • REIT-lainsäädännössä kiinteistöyhtiöt vapautetaan yhtiöverosta tietyin edellytyksin, joten niitä koskee yhdenkertainen verotus. Toisin sanoen yhtiö ei maksa yhtiöveroa, vaan sijoittaja maksaa veron saamastaan osinkotulosta.
  • Useissa maissa REIT-laissa säännellään myös se, kuinka paljon yhtiöillä voi olla velkapääomaa.
  • REIT-osakerahasto on sijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa tai kokonaan REIT-lainsäädännön alaisiin yhtiöihin.

REIT-osakerahastot – kiinteistösijoitukset tuottavasti, vaivattomasti ja verotehokkaasti

Pörssilistattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeet tai niihin sijoittavat sijoitusrahastot ovat varteenotettava vaihtoehto suorille kiinteistösijoituksille. Ne tarjoavat vaivattoman tavan hajauttaa kiinteistösijoituksia kansainvälisille markkinoille, sillä REIT-yhtiöt hallinnoivat suuria kiinteistösalkkuja. Lisäksi kiinteistökohteiden hoitaminen ja seuranta on julkista ja avointa. Pörssilistatut REIT-yhtiöt on vapautettu yhtiöverosta, joten niiden osinkoja ei veroteta normaalien pörssiyhtiöiden tapaan kahteen kertaan.

REIT-osakerahastot ovat myös erittäin likvidi tapa sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Historia on osoittanut, että arvopaperisijoittamisessa likviditeetin merkitys on varsin suuri. Sijoitettaessa listattuihin kiinteistöyhtiöihin, on sijoituksia mahdollista lisätä tai vähentää vaivattomasti pienissäkin erissä samoin kuin tavallisia osakesijoituksia. REIT-rahastot sopivat hyvin täydentämään myös perinteistä kiinteistösijoittamista.

Listatun kiinteistömarkkinan tuotot ovat olleet hyvin kilpailukykyisiä suoriin kiinteistösijoituksiin verrattuna. Itse asiassa REIT-sijoitusten ja suorien kiinteistösijoitusten tuottoja vertaavat tutkimukset osoittavat REIT-sijoitusten tuottaneen selvästi parhaiten kaikista kiinteistösijoittamisen eri muodoista. Maastrichtin yliopistossa vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan listatun kiinteistömarkkinan tuotot olivat vuosina 1999–2009 keskimäärin yli 4 % parempia kuin suorien kiinteistösijoitusten.