Sijoitusrahasto UB Eurooppa sulautuu Sijoitusrahasto UB HR Suomeen

3.2.2015 United Bankers

Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumissuunnitelman 16.1.2015. Sulautuminen toteutetaan 24.2.2015, eikä se edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautumisen seurauksena UB Eurooppa purkautuu ja sen osuudenomistajista tulee UB HR Suomen osuudenomistajia.

Sulautumiseen päädyttiin, koska UB Euroopan pääoma on rahaston hyvästä pitkän aikavälin tuotosta huolimatta laskenut alle sijoitusrahastolain mukaisen vähimmäismäärän. Siksi rahaston toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista enää jatkaa entisellään. Osuudenomistajille on lähetetty asiasta erilliset kirjeet.

Lisätietoa aiheesta antaa UB Rahastoyhtiö Oy, puh. 09 2538 0280.