Teckningstiden för Kuponglån Värdebolag I/2018 har avslutats

13.3.2018 United Bankers

Teckningstiden för Kuponglån Värdebolag I/2018 har avslutats. Den halvårliga kupongen fastställdes vid 5,0 %. Aktiekorgens utgångsvärde bestämdes enligt stängningskurserna 5.3.2018. Utgångsvärdena är: Fortum Abp 17,835 euro, Metso Abp 25,38 euro, Nokia Abp 4,753 euro, Nordea Bank AB 93,76 kronor och Orion Abp 26,77 euro. Vi tackar alla som tecknat kuponglånet.