Ändringar i United Bankers -koncernens prislista från och med 1.4.2019

27.2.2019 United Bankers

De administrativa kostnaderna för bolag inom placeringsbranschen har på grund av strängare reglering ökat under det senaste året. För att inom kundbetjäningen kunna beakta regleringen har investeringar i bland annat systemutveckling varit nödvändiga. Vi vill också i fortsättningen försäkra oss om att våra kunder får kvalitativ och flexibel betjäning både personligen och i digitala kanaler.

Till följd av ökade kostnader och för att förenhetliga praxis för arvoden har ändringar gjorts i den allmänna prislistan för United Bankers-koncernens bolags (UB) tjänster. Den mest
väsentliga ändringen gäller det så kallade minimiarvodet. Med detta avses en marknadsrelaterad minimiavgift, då provisionen och förmedlingsavgiften som kunden betalar är mindre än minimiavgiften. I prislistan specificeras även olika arvoden gällande uppdragets clearing.

Arvoden för kapitalförvaltningstjänsten avtalas kundspecifikt. För fonder och strukturerade placeringar anges tecknings- och inlösenarvoden skilt för varje produkt.

Förändringar i prislistan förutsätter inga åtgärder av kunden. Ändringarna träder i kraft 1.4.2019. Bekanta dig med den uppdaterade prislistan »

Vår kundtjänst svarar på eventuella frågor vardagar kl. 9–18 per telefon 09 2538 0320 eller placera@unitedbankers.fi.