UB Nordiska Fastigheter - öppen för teckningar

Teckna nu

En specialplaceringsfond med placeringar i nordiska kommersiella fastigheter

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter placerar i kommersiella fastigheter. Placeringarna diversifieras brett över hela Norden. UB Nordiska Fastigheter erbjuder ett enkelt sätt att investera i stabila kassaflödesmål i en väldiversifierad fastighetsportfölj med en låg kapitalinsats. Placeringar i kommersiella fastigheter har traditionellt sett endast varit tillgängliga för professionella placerare. Genom specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter kan även privatplacerare investera i den nordiska fastighetsmarknaden.

"Vid val av objekt är hyresavtalets längd en av de viktigaste faktorerna som inverkar beslutsfattandet. Exempelvis för tillfället är hyresavtalens vägda genomsnittliga längd i alla fondens objekt över 11 år."
— Jarkko Lehtonen, portföljförvaltare

Fördelar med UB Nordiska Fastigheter

Placeringar i Norden

 • Enhetligt verksamhetsområde avseende lagstiftning och samhällsstruktur
 • Olika valutor och konjunkturer möjliggör diversifiering av risken
 • Länder som vid olika tidpunkter erbjuder det bästa risk-avkastningsförhållandet kan betonas i placeringarna

Centrala faktorer vid val av objekt

 • Långa hyresavtal
 • Kommersiella fastigheter av god kvalitet och med bra läge
 • Bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga, exempelvis offentliga sektorns aktörer

Avkastningsmål

 • Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7-9 %*, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren

För vem lämpar sig fonden?

 • Fonden är riktad till både privata och institutionella investerare
 • Fonden lämpar sig för investerare som vill placera på lång sikt, minst 5 år
 • Geografisk fördelning 9/2019
 • Fastigheternas typfördelning 9/2019
Fondens nyckeltal 3.9.2019
Fondkapital (NAV)*142,7 milj. euro
Totala värdet på fondens tillgångar (GAV)*183,4 milj. euro
Fondens fastigheter till värdet (”gross” GAV)**244 milj. euro
Antalet fastigheter som ägs av fonden41 st.
Hyresavtalens genomsnittliga längd (WAULT)9,7 år
Fastighetsportföljens skuldsättningsgrad54 %
Fastigheternas direktavkastning*6,4 %
Fastighetsportföljens avkastning på eget kapital**9,4 %
Obunden kontantca 5 milj. euro
* Status 1.7.2019 ** "Funds from operations”: kassaflöde före amorteringen, status 1.7.2019