Teckningstiden för Aktieindexlån Asien Turbo I/2018 har avslutats

21.2.2018 United Bankers

Teckningstiden för Aktieindexlån Asien Turbo har avslutats 15.2.2018. Avkastningskoefficienten fastställdes vid hela 370 %. Vi tackar alla som tecknat.