Teckningstiden för Aktieindexlån Europa Turbo I/2017 har avslutats

13.9.2017 United Bankers

Teckningstiden för Aktieindexlån Europa Turbo har avslutats den 8.9.2017. Avkastningskoefficienten fastställdes vid hela 336 %. Vi tackar alla som tecknat.