Bolagsstämma 22.3.2018

United Bankers Abp bolagsstämma

Tid: Torsdag 22 mars 2018 kl. 13.00
Plats: Kansallissali, Alexandersgatan 44 A, 00100 Helsingfors.

United Bankers Abps aktieägare inbjuds till en bolagsstämma som äger rum torsdagen den 22 mars 2018 kl. 13.00 på Kansallissali, Alexandersgatan 44 A, Helsingfors. Mottagandet av deltagarna och distributionen av röstbiljetter börjar kl. 12.15. För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste man vara registrerad som aktieägare måndagen den 12 mars 2018 i aktieboken som förs av Euroclear Finland och anmäla sitt deltagande senast fredagen den 16 mars 2018 kl. 16.00.

Anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman (på finska)

United Bankers Abps styrelses förslag för bolagsstämman 22.3.2018 (på finska)

Presentation av de nya kandidaterna till styrelsen

United Bankers-koncernens bokslut 2017 (på finska)

Fullmakt (på finska)

Fullmakt, minderårig (på finska)

Dataskyddsbeskrivning (på finska)