Extra bolagsstämma 8.1.2018

United Bankers Abp extra bolagsstämma

Tid: Måndag 8 januari 2018 kl. 15.00
Plats: United Bankers Abp, Alexandersgatan 21 A, 00100 Helsingfors, 4:de våningen.

United Bankers Abps aktieägare inbjuds till en extra bolagsstämma som äger rum måndagen den 8 januari 2018 kl. 15.00 på United Bankers kontor, Alexandersgatan 21 A, Helsingfors. Mottagandet av deltagarna och distributionen av röstbiljetter börjar kl. 14.15.

Kallelse till bolagsstämman (på finska)

Extra bolagsstämmans protokoll (på finska)

United Bankers Abps styrelses förslag för extra bolagsstämman 8.1.2018 (på finska)

UB-koncernens bokslut 2016 (på finska)

Efter det senaste räkenskapsåret fattade beslut gällande utdelning av medel (på finska)

UB-koncernens halvårsrapport 2017 (på finska)

United Bankers Abps styrelses kommentarer angående händelser som påverkat företagets ställning efter halvårsrapporten (på finska)

Fullmakt (på finska)

Dataskyddsbeskrivning (på finska)