United Bankers är en pålitlig samarbetspart som redan har över 30 års erfarenhet av att erbjuda sina kunder kapitalförvaltning samt värdepappersförmedlings- och förvaringstjänster.

Finländskt företag

UB är ett av de få helt finländska företagen inom placeringsbranschen.

Expertis

UB:s viktigaste resurs är de kompetenta och sakkunniga människorna. De anställdas erfarenhet och engagemang är en garanti för service av hög kvalitet och utgör grunden för UB:s långvariga kundrelationer.

Engagerad personal

Nyckelpersonerna på UB är delägare i företaget. Entreprenörskapet sporrar de anställda till att fortlöpande förbättra tjänsterna. Den engagerade personalen säkerställer även att kompetensen och erfarenheten stannar kvar i företaget.

Individuella och visionära lösningar

Kundens önskemål och målsättningar prioriteras alltid i valet av placeringsprodukter eller uppgörandet av en placeringsstrategi. UB:s experter bistår med att finna lämpliga lösningar för kunden även i sådana fall då kunden inte har en klar uppfattning om sina egna placeringsönskemål.