United Bankers är en pålitlig samarbetspart som redan har över 30 års erfarenhet av att erbjuda sina kunder kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster.

Finländskt företag

United Bankers är ett av de få helt finländska företagen inom placeringsbranschen.

Expertis

United Bankers viktigaste resurs är de kompetenta och sakkunniga människorna. De anställdas erfarenhet och engagemang är en garanti för service av hög kvalitet och utgör grunden för United Bankers långvariga kundrelationer.

Engagerad personal

Nyckelpersonerna på United Bankers är delägare i företaget. Entreprenörskapet sporrar de anställda till att fortlöpande förbättra tjänsterna. Den engagerade personalen säkerställer även att kompetensen och erfarenheten stannar kvar i företaget.

Individuella och visionära lösningar

Kundens önskemål och målsättningar prioriteras alltid i valet av placeringsprodukter eller uppgörandet av en placeringsstrategi. United Bankers experter bistår med att finna lämpliga lösningar för kunden även i sådana fall då kunden inte har en klar uppfattning om sina egna placeringsönskemål.