Historia

United Bankers grundades 1986 och inledde förmedling av värdepapper 1987. Idag omfattar UB:s affärsområden kapitalförvaltnings- och kapitalmarknadsverksamhet.

Värdepappersförmedling

UB inledde sin förmedlingsverksamhet på Helsingforsbörsen 1987. UB Fondkommission, senare UB Securities har varit medlem i Nasdaq Helsinki från och med 1986 och medlem av Eurex från och med 2009. Bolaget erbjuder idag förmedlingstjänster till över 40 marknader och de institutionella kunderna kommer från mer än 20 länder.

Kapitalförvaltning

Finländarnas förmögenhet och intresse för placeringar ökade i snabb takt på 1990-talet. Till följd av de lovande tillväxtutsikterna koncentrerades kapitalförvaltningen till ett eget bolag, UB Kapitalförvaltning, 1995. Produkt- och tjänsteurvalet har under årens lopp kompletterats inte bara med individuella kapitalförvaltningslösningar utan även med bland annat strukturerade placeringslån och fonder.

Förvaltning av fonder

UB Rahastoyhtiö Oy grundades 2007 med uppgift att svara för hanteringen av UB:s fonder och utveckla bolagets affärsverksamhet. UB:s första egna fond grundades 2006. Fondaffärsverksamheten blev utvidgades avsevärt när UB Fondbolag i slutet av 2011 förvärvade Aventum Fondbolags affärsverksaamhet. Utöver egna fonder erbjuder UB Fondbolag förvaltningstjänster även för utomstående fonder.

Kapitalmarknadstjänster

Koncernen erbjuder många olika finansieringsmöjligheter, speciellt inom kreditbaserad finansiering. UB:s Corporate ledning fond och nätverksplattformen som erbjuder gräsrotsfinansiering kompletterar de traditionella aktiebaserade finansieringsmöjligheterna. UB fungerar även som rådgivare i diverse företagstransaktioner.