Investerare

 

I meddelanden och publikationer hittar du United Bankers Abps senaste bolags- och pressmeddelanden och annat relevant placerarmaterial. United Bankers publicerar för tillfället sitt material på finska. 

 

Kommunikationsförfarande

 

United Bankers Abp iakttar informationsskyldigheten som fastställs för alla som är listade på marknadsplatsen First North Growth Market Finland och som regleras i första hand i regelboken First North Growth Market Rulebook. Syftet med United Bankers information är att producera konsekvent, tillförlitlig, tillräcklig och aktuell information för marknaden i syfte att säkerställa att kapitalmarknadsparterna ska ha en så öppen och tydlig bild av bolaget som möjligt utifrån vilken de kan bedöma värdet av bolagets värdepapper.

 

United Bankers informerar utan obefogat dröjsmål om alla väsentliga faktorer som påverkar bolaget, dess verksamhet eller ekonomiska läge eller värdet av dess värdepapper. Med väsentlig information avses information som en rationell placerare sannolikt skulle använda som en av grunderna för sitt placeringsbeslut.

 

Mer information om United Bankers Abp's kommunikationspolitik finns i dokumentet nedan.

 

United Bankers kommunikationsförfarande (PDF).