Investerare

United Bankers mål är en positiv utveckling av verksamheten och resultatet och därigenom ökat ägarvärde på lång sikt. I tabellen nedan presenteras bolagets nyckeltal. Bolagets aktier är noterad på Nasdaq Helsingfors börslistan.

United Bankers Abp
nyckeltal
 2019 (IFRS) 2018 (IFRS) 2017*** 2016*** 2015*** 2014***
Omsättning milj. e 32,5 29,7 25,0 20,1 27,4 20,4
EBITDA milj. e 7,7 7,1 5,2 2,8 6,9 4,1
Rörelseresultat milj. e 5,9 5,4 3,6 1,5 6,5 3,9
Avkastning (%) på eget kapital (ROE) 13,1 16,9 15,5 5,6 29,6 28,1
Avkastning (%) på hela kapitalet (ROA) 7,7 8,8 10,6 4,1 23,8 22,0
Soliditet (%) 59,5 58,3 69,8 66,1 81,0 80,2
Antal anställda (i slutet av året) 135* 130* 98* 96* 99 85
Dividend för året, euro 0,43** 0,41 0,40 0,20 0,47 0,276

*Personalmängden är angiven som heltidsanställda (FTE, full time equivalents)
**Styrelsens förslag till dividend för räkenskapsåret. Talen är korrigerade för aktie splitens inverkan.
***Talen 2014-2017 är upprättade enligt finska redovisningsstandarder (FAS).


Ekonomiska mål

 

United Bankers har målet inställt på en lönsam tillväxt inom båda affärsområdena. Målet är att öka omsättningen såväl genom organisk tillväxt som genom eventuella företagsförvärv. Tillväxt eftersträvas även genom en utvidgning av affärsverksamheten till de övriga nordiska länderna. Bolagets ekonomiska mål är en positiv resultatutveckling och därigenom ökat ägarvärde.