Investerarrelationer

Målet för effektiv kommunikation är att stöda uppnåendet av United Bankers-koncernens strategiska mål och affärsmål samt bygga upp och bidra till att upprätthålla UB:s starka företagsbild. Principen för kommunikationen är att producera både för marknaden och personalen riktig, konsekvent, öppen och aktuell information om UB-koncernen.

Januari

17.1.2019 Tyst period börjar.

United Bankers Abp följer en sk. tyst period innan resultatet publiceras. Bolaget kommenterar inte marknaden och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under stängda perioden får UB-koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.

30.1.2019 Inlämningsdatum för ärenden som behandlas på bolagsstämman.

Februari

15.2.2019 Bokslutskommuniké för år 2018 publiceras.

Mars

Veckan 10 Årsberättelse 2019 publiceras.

20.3.2019 Bolagsstämma 2019 hållas kl.13.00 i Helsingfors.

April – Juni

Inga evenemang.

Juli

24.7.2019 Tyst period börjar.

United Bankers Abp följer en sk. tyst period innan resultatet publiceras. Bolaget kommenterar inte marknaden och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under stängda perioden får UB-koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.

August

22.8.2019 United Bankers Abps halvårsrapport 1.1.-30.6.2019 publiceras.