Investerarrelationer

Målet för effektiv kommunikation är att stöda uppnåendet av United Bankers-koncernens strategiska mål och affärsmål samt bygga upp och bidra till att upprätthålla UB:s starka företagsbild. Principen för kommunikationen är att producera både för marknaden och personalen riktig, konsekvent, öppen och aktuell information om UB-koncernen.

Januari

8.1 Extra bolagsstämma »

United Bankers Abps aktieägare inbjuds till en extra bolagsstämma som äger rum måndagen den 8 januari 2018 kl. 15.00 på United Bankers kontor, Alexandersgatan 21 A, Helsingfors. Mottagandet av deltagarna och distributionen av röstbiljetter börjar kl. 14.15.

29.1 Stängd period börjar

United Bankers Abp följer en sk. stängd period innan resultatet publiceras. Bolaget kommenterar inte marknaden och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under stängda perioden får UB-koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.

Februari

27.2 Bokslutskommuniké för år 2017 kl. 9:00

Mars

13.-14.3 Skatt2018 -evenemanget. Marina Congress Center, Helsingfors

22.3 Bolagsstämma »

United Bankers Abps aktieägare inbjuds till bolagsstämma som äger rum torsdagen den 22 mars 2018 kl. 13.00 på Kansallissali, Alexandersgatan 44 A, Helsingfors. Mottagandet av deltagarna och distributionen av röstbiljetter börjar kl. 12.15.

April – Juni

Juli

25.7 Stängd period börjar

August

United Bankers Abps halvårsrapport för perioden 1.1.-30.6.2018 kommer att publiceras ungefär den 23.8.2018.