Investerarrelationer

Målet för effektiv kommunikation är att stöda uppnåendet av United Bankers-koncernens strategiska mål och affärsmål samt bygga upp och bidra till att upprätthålla United Bankers starka företagsbild. Principen för kommunikationen är att producera både för marknaden riktig, konsekvent, öppen och aktuell information om United Bankers -koncernen.

2020
Februari

3.2.2020 Tyst period börjar.

United Bankers Abp följer en sk. tyst period innan resultatet publiceras. Bolaget kommenterar inte marknaden och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under stängda perioden får United Bankers -koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.

7.2.2020 Inlämningsdatum för ärenden som behandlas på bolagsstämman.

Mars

4.3.2020 Bokslutskommuniké för år 2019 publiceras.
Veckan 11 Årsberättelse 2019 publiceras.
31.3.2020 Bolagsstämma 2020 hållas kl.13.00 i Helsingfors.

April – Juni

Juli

27.7.2020 Tyst period börjar.

United Bankers Abp följer en sk. tyst period innan resultatet publiceras. Bolaget kommenterar inte marknaden och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under stängda perioden får United Bankers -koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.

August

26.8.2020 United Bankers Abps halvårsrapport 1.1.-30.6.2020 publiceras.

********************************************************************

2019
Januari

17.1.2019 Tyst period börjar.

United Bankers Abp följer en sk. tyst period innan resultatet publiceras. Bolaget kommenterar inte marknaden och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under stängda perioden får United Bankers -koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.

30.1.2019 Inlämningsdatum för ärenden som behandlas på bolagsstämman.

Februari

15.2.2019 Bokslutskommuniké för år 2018 publiceras.

Mars

Veckan 10 Årsberättelse 2019 publiceras.

18.3.2019 Investerarevenemang: Små börsbolag kl. 16-20, Börshuset Helsingfors.

20.3.2019 Bolagsstämma 2019 hållas kl.13.00 i Helsingfors.

April – Juni

Juli

24.7.2019 Tyst period börjar.

United Bankers Abp följer en sk. tyst period innan resultatet publiceras. Bolaget kommenterar inte marknaden och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under stängda perioden får United Bankers -koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.

August

22.8.2019 United Bankers Abps halvårsrapport 1.1.-30.6.2019 publiceras.

September

5.9.2019 Investerarevenemang: Börsveckans Småbolagsdag, Stockholm.

November

11.11.2019 Investerarevenemang: Finansföretagskväll, kl 18-20, Itämerentori 2, Helsingfors.