Finansiella rapporter

United Bankers mål är en positiv utveckling av verksamheten och resultatet och därigenom ökat ägarvärde på lång sikt. Bolaget har en mycket stabil ekonomisk historia och har finansierat sin affärsverksamhet nästan enbart genom intern finansiering. I tabellen nedan presenteras bolagets nyckeltal. Bolaget listades i november 2014 på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av NASDAQ Helsinki Oy. Bolagets bokslutskommunikéer från tidigare är således inte i enlighet med regelboken First North Nordic Rulebook.

Nyckeltal

UB-koncernens nyckeltal2017201620152014

2013

Omsättning milj. e33,725,020,127,420,413,6
EBITDA milj. e7,35,22,86,94,12,0
Rörelseresultat milj. e4,13,61,56,53,91,9
Avkastning (%) på eget kapital (ROE)11,615,55,629,628,126,6
Avkastning (%) på hela kapitalet (ROA)7,810,64,123,822,019,0
Soliditet (%)65,469,866,181,080,273,4
Antal anställda (i slutet av året)130107102998570
Dividend för året, euro2,001,002,351,381,18
Extra dividend, euro1,16

Omsättning

EBITDA

Förvaltade kapitalet och antalet kunder

*Förändrings-% beräknad med de exakta siffrorna, talen är avrundade i tabellen.

Bokslutskommunikéer och halvårsöversikter

United Bankers Abp:s boksluts 2018 (på finska)

United Bankers Abp:s halvårsrapport H1 2018 (på finska)

United Bankers Abp:s bokslut 2017(på finska)

United Bankers Abp halvårsrapport H1 2017 (på finska)
United Bankers Abp halvårsrapport H1 2017 (på finska)
United Bankers Abp bokslut 2016 (på finska)
United Bankers Abp:s halvårsrapport H1 2016 (på finska)
United Bankers Abp bokslut 2015 (på finska)
United Bankers Abp:s halvårsrapport H1 2015 (på finska)
United Bankers Abp bokslut 2014 (på finska)