Ekonomisk utveckling och mål

United Bankers har målet inställt på en lönsam tillväxt inom båda affärsområda. Målet är att öka omsättningen såväl genom organisk tillväxt som genom eventuella företagsförvärv. Tillväxt eftersträvas även genom en utvidgning av affärsverksamheten till de övriga nordiska länderna. Bolagets ekonomiska mål är en positiv resultatutveckling och därigenom ökat ägarvärde.

Nyckeltal

20182017201620152014
Omsättning milj. e33,725,020,127,420,4
Rörelseresultat milj. e*4,13,61,56,53,9
Avkastning (%) på eget kapital (ROE)11,615,55,629,628,1
Avkastning (%) på hela kapitalet (ROA)7,810,64,123,822,0
Självförsörjningsgrad %65,469,866,181,080,2
Antal anställda (i slutet av året)130**98**96**9985
Dividend för året, euro***0,410,400,200,470,276

*Rörelseresultat före goodwill.
**Personalmängden är angiven som heltidsanställda (FTE, full time equivalents).
***Styrelsens förslag till dividend för räkenskapsåret. Talen är korrigerade för aktie splitens inverkan.