UB som placeringsobjekt

United Bankers är en finländsk koncern inom finansbranschen som ägs till största delen av dess nyckelpersoner. UB:s historia går tillbaka till 1986 då Oy United Bankers Ab grundades. Verksamheten som börsmäklare på Helsingforsbörsen inleddes 1987. Med sina 30 år av verksamhet är UB en av de äldsta medelstora aktörerna inom placeringsbranschen. De stiftande delägarna i bolaget deltar fortfarande i utvecklingen av koncernens affärsverksamhet.

UB-koncernen är utöver traditionell värdepappersförmedling och kapitalförvaltning specialiserad även på placeringar i realegendom och strukturerade placeringsprodukter. Koncernen erbjuder även förvaltning av fonder och kapitalmarknadstjänster. UB:s styrka är dess yrkesskickliga och erfarna personal. Nyckelpersonerna har via sin ägarroll förbundit sig vid en långsiktig utveckling av bolagets affärsverksamhet.