Värdepappersförmedling

UB Securities Ab erbjuder värdepappersförmedling och investeringsrådgivning på alla betydande marknader. Förmedlingstjänsten täcker både börsnoterade och icke börsnoterade aktier och masslån samt börsnoterade fonder och derivat. UB Securities är även aktiv på primärmarknaden och listar både bolag och masskuldebrevslån på nordiska kapitalmarknader.

 

UB Securities erbjuder värdepappersförmedling på aktie-, derivat- och räntemarknaderna till institutioner och aktiva privatplacerare.

Internationell inriktning

Våra tjänster täcker utöver Finland även alla viktiga internationella börser. UB Securities är medlem på börserna i Finland, Sverige och Danmark och på derivatbörsen Eurex.

 


Erfarenhet

Vårt mäklarteam har omfattande erfarenhet såväl av aktie-, ränte- som derivatmarknaderna och därför kan vi lita på våra egna visioner. Nyckelpersonerna i vårt team är även delägare i företaget vilket garanterar kontinuitet i verksamheten.

 

Obundenhet

UB Securities ingår inte i några bankgrupper och därför kan företaget agera självständigt och dra snabba slutsatser när marknadslägena förändras.


Ta kontakt med våra experter. Vi berättar gärna mera om de olika tjänsteformerna som vår värdepappersförmedling erbjuder.

 

Ville Väisänen, verkställande direktör, UB Securities Ab

verkställande direktör, UB Securities Ab

Ville Väisänen


+358 (0)9 2538 0246