Nordisk kompetens inom corporate finance

UB är inom corporate finance verksamheten specialiserad på medelstora strukturaffärer som även kan förverkligas mellan de olika nordiska länderna. För corporate finance verksamheten svarar UB:s dotterbolag UB Capital som etablerades 2011. UB Capitals styrkor är den yrkesskickliga personalen, den nordiska kompetensen och det utmärkta samarbetsnätet som byggts upp under de senaste tjugo åren i Finland och särskilt i Sverige.

Läs mer om UB:s corporate finance på UB Capitals webbsidor >>