Kuponglån Wärtsilä I/2020

Kuponglån Wärtsilä I/2020 lämpar sig för placerare som tror att Wärtsilä Abp:s aktiekurs utvecklas stabilt under lånetiden.


Kuponglån Wärtsilä I/2020 är en placering i aktiebundet masskuldebrevslån. Placeringens löptid är minst ett år och maximalt 5 år. Placeringens avkastning och storleken av kapitalet som återbetalas till placeraren på förfallodagen påverkas av Wärtsilä Abp:s kursutveckling under lånetiden. 


Ifall värdet på den underliggande aktien vid någon av de halvåriga värderingsdagarna ligger på samma eller högre nivå än den underliggande aktiens utgångsvärde, återbetalas till placeraren den halvåriga kupongavkastningen på 6 % (12 % på årsnivå) samt placeringens nominella kapital. Den underliggande aktiens utgångsvärde är samma som aktiens stängningsvärde på startdagen 30.10.2020.


Placeringens skyddsnivå är 70 %. Ifall placeringen inte inlöses i förtid, beror storleken på kapitalet som på förfallodagen återbetalas till placeraren på den underliggande aktiens värde i slutet av lånetiden. På förfallodagen återbetalas till placeraren hela det nominella kapitalet förutsatt att värdet på den underliggande aktien har sjunkit högst 30 % från utgångsvärdet. Ifall värdet på den underliggande aktien i slutet av lånetiden har sjunkit mer än 30 % återbetalas placeringens nominella kapital minskat med den underliggande aktiens (negativa) värdeförändring.


Placeringen är inte kapitalgaranterad, vilket innebär att det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittent är Danske Bank A/S och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

 

Teckningsperiod: 9.10–29.10.2020

Minsta teckning: 5,000 euro

Placeringens förfallodag: 13.11.2025

Placeringens målmarknad:


Kuponglån Wärtsilä I/2020 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.


*Den preliminära halvårsvisa kupongen är 6,0 %. Teckningsprovisionen har inte beaktats i beräkningen av kupongavkastningen. Ifall emittenten inte kan bekräfta en kupong om minst 5,5 %, ställs emissionen in av emittenten.
** Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen. Lånevillkoren och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.


Bekanta dig närmare med Kuponglån Wärtsilä I/2020:s marknadsföringsprospekt, basfaktablad och de preliminära lånevillkoren nedan. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

 

Teckna »