Företagslån – ett intressant alternativ för ränteplacerare

Masskuldebrevslån som emitteras av stora företag är ett intressant alternativ för placerare eftersom de under den senaste tiden har erbjudit bra avkastningspotential på räntemarknaden. Företagslån lämpar sig även för placerare som inte kan eller vill ta en aktierisk.

Företagslånen har i regel en löptid på flere år. Masskuldebrevslånen har dock en sekundärmarknad på vilken placerarna kan köpa eller sälja företagslån under lånetiden. Sekundärmarknaden är dock ganska sluten och kräver ofta stora volymer. Av denna orsak kan det vara svårt för en småplacerare att komma direkt in på marknaden. Nu kan också privatplaceraren via UB dra nytta av den potential som företagslå­nen ger.

Mervärde med ränteplaceringar

Ränteplaceringar upplevs generellt som placeringar med lägre risknivå och således moderat avkastning. Bankernas sparkonton och tidsbundna depositioner är bekanta för var och en. Antalet olika ränteplaceringsalternativ är dock stort och en del av dem erbjuder även högre avkastningar.

Valmöjligheterna bland de räntebärande finansiella instrumenten är många och deras avkastning samt grad av risk varierar. Med andra ord gäller samma grundprinciper som för övrig placerings­verksamhet. Valet av placeringsobjekt är beroende av prefererad placeringstid, eftersträvad avkastning och risktolerans. Bankdepo­sitioner och -certifikat samt korta räntefonder är lämpliga val för korttidssparande. Masskuldebrevslån emitterade av stater och bolag är lämpliga placeringar för längre tidsperioder.

Bekanta dig närmare med ränteplacerande i vår guide får ränteplacerande (på finska) »

UB Ränteveckor i oktober

Fråga gärna mer om ränteplaceringar via e-post placera@unitedbankers.fi eller ring 09 2538 0320.

Beställ de nyaste företagslånelistorna genom att lämna dina kontaktuppgifter:

Håll dig uppdaterad – beställ UB:s nyhetsbrev

United Bankers avgiftsfria elektroniska nyhetsbrev utkommer månatligen. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om placering och United Bankers tjänster. Nyhetsbrevet är på finska.

Beställ UB:s nyhetsbrev »

Till placerande hänför sig alltid en ekonomisk risk. Värdet på placeringen kan både öka och minska i värde och det finansiella instrumentets historiska utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Placeraren kan förlora en del av eller hela det placerade kapitalet. Placeraren bör innan placeringsbeslutet bekanta sig med det produktspecifika materialet ur vilket riskerna för det ifrågavarande finansiella instrumentet framgår.