Företagslån – ett intressant alternativ för ränteplacerare

Masskuldebrevslån som emitteras av företag och banker är ett intressant alternativ för placerare eftersom de under den senaste tiden har erbjudit den bästa avkastningspotentialen på räntemarknaden. Företagslån lämpar sig även för placerare som inte kan eller vill ta en aktierisk.

Företagslånen har i regel en löptid på över ett år. Masskuldebrevslånen har dock en sekundärmarknad på vilken placerarna kan köpa eller sälja företagslån under lånetiden. Sekundärmarknaden är dock ganska sluten och kräver ofta stora volymer. Av denna orsak kan det vara svårt för en småplacerare att komma direkt in på marknaden. Ta kontakt med våra experter om du är intresserad av placeringar i företagslån.