Fonder

Skogsfond
UB Skog I*
UB Skog A*
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
16.3.2020 115.91---0.142.463.7315.71-0.14
16.3.2020 115.08---0.092.413.5715.2-0.09
Fastighetsfond
UB Finska Fastigheter B
UB Finska Fastigheter I
UB Finska Fastigheter A
UB Nordiska Fastigheter T*
UB Nordiska Fastigheter A*
UB Nordiska Fastigheter I*
UB Nordiska Fastigheter R*
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
29.5.2020 106.46----0.140.995.29--0.92
29.5.2020 106.73----0.081.15.47--1.02
29.5.2020 106.2----0.210.885.12--0.84
31.3.2020 104.3----7.29-3.64-2.2712.98--7.29
31.3.2020 103.34----7.36-3.82-2.5212.16--7.36
31.3.2020 105.16----7.23-3.64-2.0913.69--7.23
31.3.2020 99.7----7.5-3.99-310.44--7.5
Räntefond
UB High Yield
UB Ränta Plus
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
2.7.2020 100.410.120.251.435.13-----
2.7.2020 102.280.060.131.261.94-4-4.55-1.81--4
Aktiefond
UB Amerika A
UB Amerika Avkastning
UB Amerika Tillväxt
UB PF Finland Tillväxt
UB PF Finland Avkastning
UB PF Finland A
UB Värld A
UB Värld C
UB Värld B
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
2.7.2020 139.580.551.06-1.4324.17-14.53-9.531.3420.45-14.15
2.7.2020 309.850.561.07-1.4124.23-13.82-7.984.6328.94-13.44
2.7.2020 280.230.561.07-1.4122.29-15.17-9.420.5920.86-14.8
3.7.2020 319.660.380.06-1.0817.5-10.5-7-4.7520.11-9.98
3.7.2020 4590.380.06-1.0822.5-6.69-3.046.438.63-6.15
3.7.2020 166.30.380.05-1.1422.28-7.03-3.745.1536.39-6.49
2.7.2020 88.52-0.61-1.72-0.6513.28-----
2.7.2020 88.75-0.6-1.72-0.5913.49-----
2.7.2020 88.62-0.61-1.72-0.6313.37-----
Infrastruktursfond
UB EM Infra Tillväxt
UB EM Infra A
UB EM Infra Avkastning
UB Infra Tillväxt
UB Infra Avkastning
UB Infra A
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
3.7.2020 148.250.921.2-1.136.79-24.88-23.68-19.55-18.03-23.67
3.7.2020 119.870.921.18-1.210.97-21.99-20.95-12.29-7.24-20.73
3.7.2020 205.70.921.2-1.1311.19-21.78-20.55-11.06-4.49-20.52
3.7.2020 161.322.092.69-1.519.38-14.5-10.4-1.628-15.03
3.7.2020 252.922.092.68-1.5113.51-11.28-7.028.6126.26-11.83
3.7.2020 151.012.092.67-1.5613.34-11.54-7.586.6822.52-12.09
Fastighetsaktiefond
UB Asia REIT Plus Avkastning
UB Asia REIT Plus A
UB Asia REIT Plus Tillväxt
UB Europa REIT Tillväxt
UB Europa REIT A
UB Europa REIT Avkastning
UB Global REIT Tillväxt
UB Global REIT A
UB Global REIT Avkastning
UB Nordamerika REIT Tillväxt
UB Nordamerika REIT Avkastning
UB Nordamerika REIT A
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
3.7.2020 178.280.010.34-0.4513.58-19.92-19.99-1.497.56-19.31
3.7.2020 134.59-0.33-0.5113.36-20.25-20.73-5.710.82-19.65
3.7.2020 118.25-0.34-0.458.13-23.76-23.83-13.15-11.42-23.18
3.7.2020 145.420.171.38-3.096.65-25.29-14.76-12.16-8.52-25.25
3.7.2020 139.470.171.37-3.1212.22-21.48-10.64-1.068.99-21.44
3.7.2020 281.440.171.38-3.0912.36-21.29-10.190.4411.75-21.24
3.7.2020 94.881.052.18-0.3411.78-27.62-20.75-20.82-18.54-27.69
3.7.2020 120.361.052.16-0.3918.19-23.58-16.58-10.45-2.46-23.67
3.7.2020 194.631.052.18-0.3318.37-23.35-16.08-8.820.51-23.43
2.7.2020 95.520.32.631.8713.16-27.09-21.99-20.84-9.83-27.94
2.7.2020 110.230.32.641.8719.98-22.69-17.28-8.644.06-23.59
2.7.2020 107.210.32.621.8119.84-22.89-17.7-10.011.49-23.79
Multistrategifond
UB Smart
UB Smart A
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
2.7.2020 138.140.440.551.377.9-9.21-7.10.2119.45-9.1
2.7.2020 111.990.450.541.337.78-9.62-8.05-2.7--9.51
Realtillgångsfond
UB EM Frontier Real Assets A, avkastningsandelar
Placeringsfond UB EM Frontier Real Assets
Placeringsfond UB EM Frontier Real Assets
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
3.7.2020 84.290.410.81-0.6222.3-24.07-24.94---23.23
3.7.2020 81.560.420.83-0.5618.01-26.58-27.13---25.77
3.7.2020 85.640.410.82-0.5622.55-23.77-24.33---22.92
Andra fonder
VISIO Allocator
VISIO Compounder
datum NAV1 d1 v1 mån3 mån6 mån1 år3 år5 åri år
1.7.2020 176.130.8-1.022.1616.78-0.178.45-4.466.74-0.64
2.7.2020 101.671.432.281.222.861.58----

* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På https://unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/rahastot/ finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.