Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment

UB:s unika fondsortiment erbjuder placerare alternativ för olika behov. Sök med hjälp av nedanstående klassifikation de fonder och geografiska marknader som intresserar dig mest. Bekanta dig också med våra populäraste fonder och fonderna med den bästa värdeutvecklingen. Avkastningar som anges i samband med fonderna avser A-serien. Ifall fonden inte har en Morning Star-rating i A-serien, används ratingen för K-serien. Närmare information om fondernas värdeutveckling finns på fondernas värde -sidan.

visa alla fonder
Skog Fastighet Fastighetsaktie Infrastruktur Aktie Ränte Multistrategi
Utvecklade marknader Tillväxtmarknader Utvecklade och tillväxtmarknader
Fonder med bästa utveckling Månadens populäraste fonder
Ei rahastoja valituilla ehdoilla.

UB Asia REIT Plus Placeringsfond

En aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader. Läs mer ›

★★★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Fastighetaktiefond
 • Tillväxtmarknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Amerika Placeringsfond

UB Amerika placerar på aktiemarknaden i USA. Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på aktiemarknaden i USA. Läs mer ›

★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Aktiefond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB EM Frontier Real Assets Placeringsfond

Fondens medel placeras i börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolags aktier på tillväxtmarknader. Läs mer ›

- avk. 12 mstartdatum

 • Reaaliomaisuusrahasto
 • Tillväxtmarknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB EM Infra Placeringsfond

UB EM Infra erbjuder en möjlighet att placera i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarknaderna. Läs mer ›

★★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Infrastruktursfond
 • Tillväxtmarknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Europa REIT Placeringsfond

UB Europa REIT gör likvida placeringar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden erbjuder placerare en möjlighet att minska på de fluktuationer som aktie- och räntemarknaden orsakar. Läs mer ›

★★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Fastighetaktiefond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Global REIT Placeringsfond

UB Global REIT lämpar sig för långsiktiga placerare som vill göra likvida och diversifierade placeringar i fastigheter. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag. Läs mer ›

★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Fastighetaktiefond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB PF Finland Placeringsfond

UB PF Finland lämpar sig för en långfristig placerare som har tilltro till finländska börsnoterade bolags framgång. Läs mer ›

★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Aktiefond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Infra Placeringsfond

UB Infra erbjuder en möjlighet att placera globalt i stabila infrastrukturaffärsverksamheter som ger en god avkastning. Läs mer ›

★★★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Infrastruktursfond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Ränta Plus Specialplaceringsfond

UB Ränte Plus lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med måttlig risknivå. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i depositioner och korta ränteinstrument med låg risknivå. Läs mer ›

★★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Räntefond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Skog Specialplaceringsfond

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare. Läs mer ›

- avk. 12 mstartdatum

 • Skogsfond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 5000

UB Nordamerika REIT Placeringsfond

UB Nordamerika REIT passar placeraren med en lång placeringshorisont och som vill göra diversifierade placeringar på USA:s, Kanadas och Mexikos fastighetsmarknader. Läs mer ›

★★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Fastighetaktiefond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Nordiska Fastigheter Specialplaceringsfond

UB Nordiska Fastigheter är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden. Läs mer ›

- avk. 12 mstartdatum 20.5.2016

 • Fastighetsfond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 5000

UB Real REIT Specialplaceringsfond

UB Real REIT är avsedd för placerare som på fastighetsmarknaden eftersträvar en liknande avkastning som på aktiemarknaden och som vill ge portföljförvaltaren en möjlighet att fritt välja till portföljen de vid tidpunkten bästa bolagen och marknaderna. Läs mer ›

- avk. 12 mstartdatum 31.3.2017

 • Fastighetaktiefond
 • Utvecklade och tillväxtmarknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Smart Specialplaceringsfond

UB Smart -fondens tillgångar placeras huvudsakligen på internationella aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar. Fonden lämpar sig för investerare som vill ha en portfölj med omfattande diversifiering i olika tillgångsslag. Fonden erbjuder även omfattande geografisk diversifiering. Läs mer ›

★★★★ - avk. 12 mstartdatum

 • Multisstrategifond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 1000 / 100 /kk

UB Finska Fastigheter Specialplaceringsfond

Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter placerar i finska fastighetsobjekt. Fondens placeringsobjekt är bland annat service- och vårdfastigheter, kontor, bostäder och tomter. Läs mer ›

- avk. 12 mstartdatum 31.1.2019

 • Fastighetsfond
 • Utvecklade marknader
 • Riskklass: 1 2 3 4 5 6 7
 • Minimiteckning: 20000