Kapitalförvaltning i världsklass

Vår kapitalförvaltningstjänst erbjuder kunderna en enkel lösning där våra erfarna och sakkunniga portföljförvaltare fattar placeringsbesluten.

Kontakta oss

"Diversifiering av placeringar både geografiskt och i olika tillgångsslag är en elementär del av portföljens riskhantering. Utöver traditionella aktie- och ränteplaceringar utnyttjar UB även realtillgångsplaceringar som en del av placeringsportföljerna. Målet är att i varje strategi uppnå det ställda avkastningsmålet för placeringsverksamheten med möjligast låg risk."*
— Kimmo Hurrila, privatbankir

Strategier

Kunden kan välja den mest lämpliga kapitalförvaltningsstrategin mellan fem olika alternativ. Aktie- och ränteplaceringarnas vikt varierar i de olika strategierna enligt avkastningsmål och risknivå. I strategin med den mest måttliga risken och avkastningen görs alla placeringar i räntor, medan placeringarna i strategin med det högsta avkastningsmålet och risken görs med betoning på aktiemarknaden. UB:s kapitalförvaltningsmodell grundar sig på en bred internationell diversifiering, där realtillgångar utnyttjas som en aktiv del av placeringsportföljen. Realtillgångarnas andel är ca 40 % av den strategispecifika aktievikten. Med en placering på 100.000 euro kan du bli kund hos UB:s kapitalförvaltning.

Placeringsstrategin som kunden valt utgör kärnan i portföljförvaltningen. Kunden kan enligt önskemål komplettera sin placeringsportfölj exempelvis med direkta aktie- och masslånsplaceringar samt strukturerade placeringslån.

Ränt
Ränta
Aktie
Aktier
Realtillgångar
Realtillgångar

Stabil

Ränte 100Aktie 0Realtillgångar 0
Genomsnittlig aktievikt0 %
Intervall för aktievikt-
Förväntad avkastning p.a.3–5 %
RiskLåg
Volatilitet p.a.4–6 %
Rekomm. placeringstid> 2 år

Solid

Ränte 75Aktie 15Realtillgångar 10
Genomsnittlig aktievikt25 %
Intervall för aktievikt20–30 %
Förväntad avkastning p.a.4–6 %
RiskModerat
Volatilitet p.a.6–8 %
Rekomm. placeringstid> 3 år

Balans

Ränte 50Aktie 30Realtillgångar 20
Genomsnittlig aktievikt50 %
Intervall för aktievikt40–60 %
Förväntad avkastning p.a.6–8 %
RiskGenomsn.
Volatilitet p.a.10–11 %
Rekomm. placeringstid> 4 år

Värde

Ränte 25Aktie 45Realtillgångar 30
Genomsnittlig aktievikt75 %
Intervall för aktievikt60–90 %
Förväntad avkastning p.a.7–9 %
RiskMåttl. hög
Volatilitet p.a.13–15 %
Rekomm. placeringstid> 5 år

Tillväxt

Ränte 0Aktie 60Realtillgångar 40
Genomsnittlig aktievikt100 %
Intervall för aktievikt80–120 %
Förväntad avkastning p.a.8–10 %
RiskHög
Volatilitet p.a.18–20 %
Rekomm. placeringstid> 7 år
Historisk utveckling på avkastning *
Historisk utveckling på avkastning *
Historisk utveckling på avkastning *
Historisk utveckling på avkastning *
Historisk utveckling på avkastning *

Hitta din strategi

Placeringar bör göras planmässigt och på lång sikt. På placeringsverksamheten bör ställas realistiska mål som motsvarar den egna riskprofilen och den planerade placeringstiden. Genom att nedan fylla i din utgångspunkt och målsättning för placeringsverksamheten kan du hitta den strategi som bäst passar dig. Notera att valet av rätt strategi även kan påverkas av andra faktorer än placeringserfarenhet och placeringsverksamhetens mål. Våra experter hjälper dig gärna att hitta en lämplig strategi.

Välj villkor

3 %Förväntad avkastning10 %
LågRiskHög
Över 2 årPlaceringstidÖver 7 år

Stabil

Solid

Balans

Värde

Tillväxt

Varför realtillgångar?

UB är pionjär inom realtillgångsplaceringar i Norden. Realtillgångar erbjuder en hög och samtidigt tämligen stabil avkastningspotential. De lämpar sig utmärkt som en del av de flesta placeringsportföljer för att diversifiera risken och skydda portföljens värde mot inflation. Med hjälp av realtillgångar är det möjligt att minska portföljens risknivå utan att på lång sikt behöva ge avkall på den förväntade avkastningen. Genom våra realtillgångsfonder får placeraren enkelt tillgång till en mer likvid form av fastighets-, infrastrukturs- och till och med skogsplaceringar.

Kontakta oss

Boka tid till ett personligt möte, lämna ringbud eller kontakta oss genom att skicka meddelande. Våra experter hjälper dig gärna.


Om du vill kan du själv välja kontaktperson här

Juuso Uski, placeringschef

Ville Hanni, privatbankir

Nina Nummela, privatbankir

Patrik Haglund, privatbankir

Harri Yrjö-Koskinen, privatbankir

Tiina Tuorila, privatbankir

Jarmo Riikonen, privatbankir

Kimmo Hurrila, privatbankir

Joonas Kairajärvi, placeringsspecialist

Cristina Saalasti, privatbankir

Jukka Kariluoto, privatbankir

Bästa tiden att bli kontaktad:
Bästa tiden för möte:
Ditt meddelande:

Usein kysyttyä varainhoidosta

(FI)

Miksi salkun strategia ei vaihdu markkinatilanteen mukaan?


Varainhoidon strategia perustuu pitkän aikavälin ennustettavuuteen… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eu pretium ligula, sit amet egestas odio.

*Till placeringen hänför sig alltid en ekonomisk risk. Placeringens värde kan både öka och minska och Placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis.