Ansvarsfull placering

Vi på United Bankers tar hänsyn till de så kallade ESG-frågorna (Environmental, Social och Governance) som gäller miljö, socialt ansvar och god förvaltningspraxis. Vi ser dessa frågor som en del av vår placeringsverksamhet. Vi förutsätter att våra placeringsobjekt rapporterar så ändamålsenligt som möjligt om frågor gällande miljön, samhället och företagets förvaltningspraxis. För oss innebär ansvarsfull placering inte att vi avstår från god intäktspotential. Däremot är vi på UB övertygade om att om vi granskar samt följer upp placeringsobjektens ansvarsfullhet och uppmuntrar företagen till en alltmer ansvarsfull företagsverksamhet, så hjälper det också oss att uppnå våra långsiktiga placeringsmål.

Heli Heikkilä, placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

Heli Heikkilä


+358 (0)9 2538 0334