United Bankers Abp lanserar en ny skogsfond

5.11.2015 United Bankers

United Bankers Abp:s (”UB”) dotterbolag UB Kapitalförvaltning Ab (”UB Kapitalförvaltning”) lanserar en ny specialplaceringsfond UB Skog som placerar i finska skogsfastigheter. Fonden kan tecknas fyra gånger om året och den första teckningen kan göras den 15.12.2015.

”Vi har tidigare lanserat två skogsfonder för professionella placerare; UB Nordic Forest Fund I Ky och UB Nordic Forest Fund II Ky, vilka i nuläget äger närmare 30 000 hektar finsk skogsmark för över 70 miljoner euro. Efterfrågan på våra realtillgångsfonder har ökat kraftigt i år och speciellt skogsplaceringar har väckt stort intresse. Vi ville genom UB Skog göra skogsplacering tillgänglig för alla placerare”, berättar Jani Lehti, vd för UB Kapitalförvaltning.

Som portföljförvaltare för UB Skog har utnämnts agronomie- och forstdoktor Kari Kangas, som har 17 års erfarenhet av internationella lednings- och specialistuppgifter inom skogsbranschen.

”Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av avkastningen på det placerade kapitalet och maximering av trädbeståndets värdestegring. Detta förutsätter framför allt en professionell anskaffningsprocess av skogsfastigheter. Dessutom väljs en optimal skötsel av varje skogsfastighet för att uppnå den bästa möjliga avkastningen. Till vår fördel har vi även vår expertis inom konkurrenssättning av trähandel samt övervakning av avverkningsprocessen”, sammanfattar Kangas.

United Bankers Abp publicerar sina officiella börs- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiell översatt och förkortat referat av pressmeddelandet som publicerats den 4.11.2015 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella börsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi.