Kuponglån Kesko & Orion I/2024

Kuponglån Kesko & Orion I/2024

Kuponglån Kesko & Orion I/2024 lämpar sig för placerare som tror att Kesko Abp:s och Orion Abp:s aktiekurs utvecklas positivt under lånetiden. Kuponglånet erbjuder placeraren möjlighet till hög årlig avkastning på 17 %*, ifall båda aktierna vid någon av värderingsdagarna ligger minst på sitt utgångsvärde.

 

Kuponglån Kesko & Orion I/2024 är en placering i aktiebundet masskuldebrevslån. Placeringens löptid är minst ett år och maximalt 5 år. Placeringens avkastning och storleken av kapitalet som återbetalas till placeraren på förfallodagen påverkas av Kesko Abp:s och Orion Abp:s kursutveckling under lånetiden.

 

Ifall värdet på båda underliggande aktierna vid någon av de halvåriga värderingsdagarna ligger på samma eller högre nivå än de underliggande aktiernas utgångsvärden, återbetalas till placeraren den halvåriga kupongavkastningen på 8,5 %* (17 % på årsnivå) samt placeringens nominella kapital. De underliggande aktiernas utgångsvärden är samma som aktiernas stängningsvärden på startdagen 24.4.2024.

 

Placeringens skyddsnivå är 60 %. Ifall placeringen inte inlöses i förtid, beror storleken på kapitalet som på förfallodagen återbetalas till placeraren på den underliggande, sämre utvecklade aktiens värde i slutet av lånetiden. På förfallodagen återbetalas till placeraren hela det nominella kapitalet förutsatt att värdet på båda underliggande aktierna har sjunkit högst 40 % från utgångsvärdena.

 

Ifall värdet på den underliggande, sämre utvecklade aktien i slutet av lånetiden har sjunkit mer än 40 % återbetalas placeringens nominella kapital minskat med den underliggande, sämre utvecklade aktiens (negativa) värdeförändring.

 

Placeringen är inte kapitalgaranterad, vilket innebär att det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittent är Nordea Bank Abp och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

 

Placeringens målmarknad:

Kuponglån Kesko & Orion I/2024 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

 

*Den preliminära halvårsvisa kupongen är 8,5 % (17 % på årsnivå). Teckningsprovisionen har inte beaktats i beräkningen av kupongavkastningen. Ifall emittenten inte kan bekräfta en kupong om minst 8,0 % (16 % på årsnivå), ställs emissionen in av emittenten.

**Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen. Lånevillkoren och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

 

Bekanta dig närmare med Kuponglån Kesko & Orion I/2024:s marknadsföringsprospekt, faktablad och de preliminära lånevillkoren nedan. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

 

Teckna »

Bilagor