UB Asia REIT Plus

Placeringsfond

En aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader.

Placeringsobjektet är REIT-bolag på tillväxtmarknaderna

UB Asia REIT Plus är en aktiefond som placerar globalt i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag så att huvudvikten i fonden på lång sikt ligger på börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på tillväxtmarknaderna. I de traditionella industriländerna (OECD) riktar sig fondens placeringar till bolag vars fastighetsplaceringsverksamhet är avkastningsinriktad eller vars placeringar riktar sig till tillväxtmarknaderna.

Fondens avkastningsmål

Fondens avkastningsmål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på den allmänna europeiska börsnoterade marknaden för fastighetsplaceringsbolag. Genom att gynna REIT-bolag (Real Estate Investment Trust) och övriga fastighetsbolag som betalar en hög dividend får fonden en möjlighet att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag till en lägre risk.

Aktiv syn på placeringar

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Tidigare utveckling av avkastning och värde

Grafen nedan beskriver K-seriens utveckling, eftersom K-serien har den längsta avkastningshistorian.

chart thumbnail
2018- 0,42 %
2017+11,0 %
2016+8,82 %
2015+ 4,70 %
2014+ 24,94 %
2013– 4,10 %
2012+ 50,57 %
2011– 17,65 %
2010+ 25,52 %
2009+ 65,24 %
2008– 51,61 %
2007– 1,30 % %
%
Fondens startdatum: 9.2.2007
Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: