UB Amerika

Placeringsfond

UB Amerika placerar på aktiemarknaden i USA.
Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på aktiemarknaden i USA.

Unik placeringsstrategi

Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden i USA. Målet eftersträvas genom att i placeringarna betona medelstora företag, som på långsikt varit mer framgångsrika än stora eller små företag. I praktiken förverkligas placeringarna med S&P MidCap 400-indexfuturer. Fondens medel kan även placeras direkt eller indirekt i USD-denominerade masskuldebrevslån.

Fondens avkastningsmål

Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på aktiemarknaden i USA. Fondens kontanta medel placeras i första hand direkt eller indirekt i USD-denominerade ränteplaceringar och i räntebaserade värdepapper så som företags samt staters och andra offentliga samfunds masslån och företags konvertibla masslån.

Inget jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika branschernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Tidigare utveckling av avkastning och värde

Grafen nedan beskriver K-seriens utveckling, eftersom K-serien har den längsta avkastningshistorian.

chart thumbnail
2018- 6,92 %
2017+1,27 %
2016+ 14,02 %
2015+ 12,53 %
2014+ 14,27 %
2013+ 35,58 %
2012+ 15,52 %
2011– 0,54 %
2010+ 24,78 %
2009+ 43,23 %
2008– 42,71 %
2007+ 6,40 %
2006+ 8,62 %
2005+ 10,88 %
Fondens startdatum: 31.12.2004
Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: