UB EM Infra

Placeringsfond

UB EM Infra erbjuder en möjlighet att placera i infrastrukturbolag

på de kraftigt växande tillväxtmarknaderna.

Placeringsobjektet är infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna

Placeringsfonden UB EM Infra fokuserar på placeringar i infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna (EM = emerging markets). Infrastrukturbolagen fokuserar på att producera grundläggande strukturer och tjänster för samhället. Bland annat el-, vatten- och vägnät är förutsättningar för att samhället och ekonomin ska kunna fungera.

Målet är en bra relation mellan risk och avkastning

Under de senaste decennierna har infrastrukturen privatiserats i ökande grad runtom i världen. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna, speciellt i Asien, har varit snabb. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden i tillväxtländerna.

Inget officiellt jämförelseindex

Fondens placeringar riktas främst till den växande marknaden i Asien, men fondens medel kan även placeras i Östeuropa (inkl. Ryssland). Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att effektivt utnyttja regionala möjligheter och även undvika politiska risker förenade med enskilda länder.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Tidigare utveckling av avkastning och värde

Grafen nedan beskriver K-seriens utveckling, eftersom K-serien har den längsta avkastningshistorian.

chart thumbnail
2018- 0,34 %
2017+ 9,6 %
2016+ 6,31 %
2015+ 3,90 %
2014+ 15,29 %
2013+ 8,68 %
2012+ 19,20 %
2011– 3,40 %
2010+ 26,81 %
2009+ 50,73 %
2008– 31,39 %
Fondens startdatum: 30.10.2007
Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: