UB Global REIT

Placeringsfond

UB Global REIT lämpar sig för långsiktiga placerare som vill göra likvida och diversifierade placeringar i fastigheter. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag.

Placeringsobjekt är fastighetsplaceringsbolag i OECD-länderna

Placeringsfondens UB Global REIT medel placeras globalt i börsnoterade fastighetsplaceringsaktier i OECD-länderna. Det handlar om företag som äger eller utvecklar fastigheter. Merparten av placeringarna riktas till bolag som har så kallad REIT-status (Real Estate Investment Trust).

Fondens avkastningsmål

Fonden eftersträvar en absolut avkastning och försöker undvika så effektivt som möjligt fluktuation som orsakas av aktie- och räntemarknaderna. I samband med valet av placeringsobjekt beaktas särskilt företagets förmåga att betala ut dividend.

Aktiv syn på placeringar

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt höja eller sänka de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Tidigare utveckling av avkastning och värde

Grafen nedan beskriver K-seriens utveckling, eftersom K-serien har den längsta avkastningshistorian.

chart thumbnail
2019+ 25,90 %
2018- 7,66 %
2017+ 2,2 %
2016+ 7,47 %
2015+ 3,84 %
2014+ 24,16 %
2013+ 8,11 %
2012+ 21,81 %
2011– 7,36 %
2010+ 27,27 %
2009+ 46,20 %
2008– 45,26 %
2007– 13,85 %
2006+ 26,78 %
2005+ 13,82 %
Fondens startdatum: 7.2.2005
Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: