UB PF Finland

Placeringsfond

UB PF Finland lämpar sig för en långfristig placerare som har tilltro till
finländska börsnoterade bolags framgång.

Avkastning från den inhemska marknaden

UB PF Finland lämpar sig för placerare som önskar uppnå avkastning från aktiemarknaden i Finland. Fonden placerar i finländska börsnoterade bolag. En betydande andel av fondens placeringar riktar sig till bolag som har en personalfond.

Fondens avkastningsmål

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt motsvarar eller överstiger den genomsnittliga avkastningen för börsnoterade finländska bolag. Som rådgivare i aktieval anlitas ett placeringsråd vars medlemmar väljs av UB Fondbolag Ab och föreningen Suomen henkilöstörahastojen yhdistys ry.

Inget jämförelseindex

Fonden har inget officiellt jämförelseindex och därför kan portföljförvaltarna tillämpa en ställningstagande placeringsstrategi. I samband med valet av placeringsobjekt beaktas särskilt bolagens personalpolitik.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Tidigare utveckling av avkastning och värde

Grafen nedan beskriver K-seriens utveckling, eftersom K-serien har den längsta avkastningshistorian.

chart thumbnail
2017+ 11,1 %
2016+17,12 %
2015+ 12,00 %
2014+ 10,61 %
2013+ 27,09 %
2012+ 15,06 %
2011– 23,55 %
2010+ 30,44 %
2009+ 39,14 %
2008– 45,27 %
2007+ 8,76 %
2006+ 30,77 %
2005+ 42,00 %
2004+ 19,78 %
Fondens startdatum: 30.4.2004
Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: