UB Infra

Placeringsfond

UB Infra erbjuder en möjlighet att placera globalt i stabila
infrastrukturaffärsverksamheter som ger en god avkastning.

Placeringsobjektet är infrastrukturbolag i OECD-länderna

Placeringsfonden UB Infras medel placeras globalt i första hand i börsnoterade infrastrukturbolag i OECD-länderna. Infrastrukturbolagen fokuserar på att producera grundläggande strukturer och tjänster för samhället. Bland annat el-, vatten- och vägnät är förutsättningar för att samhället och ekonomin ska kunna fungera.

Målet är en jämn avkastning

Fördelen med infrastrukturplaceringar är deras goda avkastningspotential och samtidigt en stabilare utveckling än för traditionella aktieplaceringar i genomsnitt. Sålunda erbjuder fonden placerare en möjlighet att undvika de största fluktuationerna på ränte- och aktiemarknaderna. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Inget officiellt jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt höja eller sänka de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Genom detta har fonden möjlighet att effektivt utnyttja regionala möjligheter.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Tidigare utveckling av avkastning och värde

Grafen nedan beskriver K-seriens utveckling, eftersom K-serien har den längsta avkastningshistorian.

chart thumbnail
2018- 1,91 %
2017+ 10,7 %
2016+ 8,03 %
2015+ 1,03 %
2014+ 22,14 %
2013+ 14,67 %
2012+ 8,59 %
2011+ 2,86 %
2010+ 11,99 %
2009+ 19,34 %
2008– 26,82 %
2007+ 8,15 %
2006+ 19,14 %
Fondens startdatum: 17.1.2006
Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: