UB Realtillgångar

Specialplaceringsfond

Realtillgångar är en väsentlig del av en väldiversifierad portfölj. Realtillgångar minskar på värdefluktuationer i portföljen och erbjuder en bra avkastningspotential. Med fonden får placeraren en utmärkt diversifiering i olika realtillgångsklasser på ett kostnadseffektivt sätt.

Realtillgångar som placeringsobjekt

Fonden placerar sina tillgångar huvudsakligen i realtillgångar. Med realtillgångar avses till exempel fastigheter, skogsegendom och infrastrukturinvesteringar. Fördelen med realtillgångsplaceringar är att ändringar i deras risk och värde är måttligare än i till exempel direkta aktieplaceringar. Realtillgångsklasser beter sig på ett annat sätt än räntor eller aktier i olika marknadslägen. Därför jämnar de ut portföljernas värdefluktuationer.

Fondens placeringspolitik

Fondens placeringsstrategi baserar sig på sammanförandet av olika realtillgångsklasser och en bred internationell diversifiering. Placeringarna i de olika realtillgångsklasserna görs via fonder. Fonden eftersträvar en lägre risknivå än den genomsnittliga risknivån på aktiemarknaden.

För vem lämpar sig fonden

Placeringar i realtillgångar är ett ypperligt sätt att öka portföljens diversifiering och förbättra placeringarnas risk-avkastningsförhållande. Realtillgångar passar för nästan alla placerare för att diversifiera risken och skydda portföljens värde mot inflation.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.