Teckna nu UB Skog

Teckna UB Skog

Bättre avkastning på skog

Specialplaceringsfond UB Skog är en ny fond som placerar i finsk skog. Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom fonden får du tillgång till en väldiversifierad och professionellt förvaltad skogsportfölj.

"Fördelarna med UB Skog är en unik process för anskaffningen av skogsfastigheter och maximering av trädbeståndets värdestegring. Målet är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning och erbjuda placeraren ett stabilt årligt kassaflöde."
— Kari Kangas, portföljförvaltare

Fördelarna med UB Skog

Professionell och effektiv anskaffningsprocess

  • Rätt fastighet på rätt plats till rätt pris
  • Heltäckande anskaffningsnätverk av skogsfastigheter i Finland
  • Branschens ledande samarbetspartners

Bättre avkastning på skog

  • Kapitaleffektiv skogsvård som maximerar avkastningen
  • Maximering av trädbeståndets värdestegring
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin:

* Innan investeringsbeslutet bör placeraren bekanta sig med fondens faktablad, som finns tillgängligt på svenska hos UB Kapitalförvaltning Ab. Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. Fonden administreras av UB Fondbolag Ab.