Kontaktuppgifter

United Bankers-koncernen

Alexandersgatan 21 A, 00100 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@unitedbankers.fi

 

Växel

tfn 09 2538 0300

 

Kundtjänst

mån–fre kl. 9–18, tfn 09 2538 0320

 

FO-nummer

2355443-6

___________________________________________________________________________________

 

UB Kapitalförvaltning Ab

tfn 09 2538 0300

 

UB Fondbolag Ab

tfn 09 2538 0300

 

UB Securities Ab

tfn 09 2538 0200

 

UB Bankirfirma Ab

tfn 09 2510 250

ubpankkiiriliike.fi »

 

UB Nordic Forest Management Ab

tfn 040 359 3566

 

UB Kapitalförvaltning Ab, Åbo kontor

Västra Strandgatan 17 A 1, 20100 Åbo

tfn 050 338 9743

 

UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab

Tavastgatan 31, Tammerfors

tfn 03 3141 4500

 

UB Asset Management filial

Cardellgatan 1, 114 36 Stockholm, Sverige

tfn +46 8 12 456 020

www.unitedbankers.se »

 

 

UB Finansiering Ab

Alexandersgatan 15 B, 00100 Helsingfors

tfn 010 5244 520

www.ubrahoitus.fi »

 

UB Kuopio

Suokatu 31 LH3, 70100 Kuopio

 

UB Lahtis

Torikatu 1, 15110 Lahtis

 

UB Uleåborg

Kirkkokatu 31, 90100 Oulu

 

UB Salo

Vilhonkatu 9, Kauppakeskus Plaza, 24100 Salo

 

UB Tammerfors

Tavastgatan 26 A, 33200 Tammerfors

 

UB Vanda

Äyritie 8 A, Alto, 01510 Vanda

UB-koncernen andvänder anknutna ombud. De anknutna ombuden är registrerade i Finansinspektionens offentliga register över anknutna ombud. Registret hittas under adressen: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/sidonnaisasiamiehet/