Kontaktuppgifter

Gruppkontakter

United Bankers-koncernen

Alexandersgatan 21 A, 00100 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@unitedbankers.fi

Växel

tfn 09 2538 0300

Kundtjänst

mån–fre kl. 9–18, tfn 09 2538 0320

FO-nummer

2355443-6

Ledningsgruppen

Patrick Anderson

verkställande direktör, United Bankers Abp
+358 (0)9 2538 0236

Jani Lehti

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab
+358 (0)9 2538 0322

John Ojanperä

verkställande direktör, UB Fondbolag Ab
+358 (0)9 2538 0356

Timo Ronkainen

direktör, kapitalförvaltning för institutioner
+358 (0)9 2538 0364

Jyrki Thauvón

verkställande direktör, UB Bankirfirma Ab
+358 40 831 5431

Inka Noramaa

utvecklingschef
+358 (0)9 2538 0323

Jarkko Saukkola

administrativ chef
+358 (0)50 571 4895

Ledningsgruppen assistent

Emma Laitila

Ledningens assistent
+358 (9) 2538 0255

Kapitalförvaltning

Rasmus Finnilä

kapitalförvaltare, grundande partner
+358 (0)9 2538 0223

Carl-Gustaf von Troil

kapital- och portföljförvaltare
+358 (0)9 2538 0239

Kimmo Hurrila

placeringschef
+358 (0)9 2538 0332

Esa Punkari

kapitalförvaltare
+358 (0)9 2538 0327

Juhani Toivonen

kapitalförvaltare
+358 (0)9 2538 0331

Jarmo Riikonen

kapitalförvaltare
+358 (0)9 2538 0311

Miia Halttunen

Sales Support Manager
+358 (0)9 2538 0275

Mikko Hutri

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner
+358 (0)9 2538 0345

Seppo Örmä

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner
+358 (0)9 2538 0324

Heli Heikkilä

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner
+358 (0)9 2538 0334

Allan Eriksén

placeringschef, strateg, kapitalförvaltning för institutioner
+358 (0)9 2538 0292

Mats Skön

laceringschef, UB Kapitalförvaltning Ab
+358 (0)50 549 5582

Henry Nurminen

direktör, strukturerade placeringar
+358 (0)50 549 5509

Tuomas Loikkanen

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner
+358 (0)41 468 6343

Pekka Salo

portföljförvaltare
+358 (0)41 468 6322

Teemu Perälä

kapitalförvaltare
+358 (0)9 2538 0369

Realegendominvesteringar

Aki Kostiander

CIO/Head of Real Assets
+358 (0)9 2538 0299

Pekka Niemelä

portföljförvaltare
+358 (0)9 2538 0288

Tuomas Kallunki

analytiker
+358 (0)9 2538 0298

Tomi Suominen

portfolio analytiker
+358 (0)9 2538 0279

Kari Kangas

portföljförvaltare
+358 (0)40 090 3133

Jyri Hietala

verkställande
+358 (0)40 359 3566

Jarkko Lehtonen

portföljförvaltare
+358 (0)9 2538 0359

Jaakko Onali

analytiker
+358 (0)44 0760 604

Perttu Hokkanen

portföljförvaltare
+358 (0)40 089 6784

Privatbankirer

Juuso Uski

placeringschef
+358 (0)9 2538 0328

Ville Hanni

privatbankir
+358 (0)9 2538 0325

Nina Nummela

privatbankir
+358 (0)9 2538 0344

Patrik Haglund

privatbankir
+358 (0)9 2538 0338

Tiina Tuorila

privatbankir
+358 (0)9 2538 0352

Joonas Kairajärvi

privatbankir
+358 (0)9 2538 0286

Cristina Saalasti

privatbankir
+358 (0)9 25 380 233

Jukka Kariluoto

privatbankir
+358 (0)400 500 123

Vesa Barck

Direktör, Åbo kontor
+358 (0)50 338 9743

Harri Lietosalmi

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab
+358 (0)3 3141 4511

Merja Hirvijärvi

placeringschef, UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab
+358 (0)3 3141 4555

Mari Salminen

privatbankir
+358 (0)3 3141 4501

Kapitalmarknadstjänster

Tom Olsio

verkställande direktör, UB Markets Ab
+358 (0)9 2538 0225

Ville Väisänen

verkställande direktör, UB Securities Ab
+358 (0)9 2538 0246

Kimmo Lempinen

Sales Trader
+358 (0)9 2538 0254

Lari Aitamurto

Sales Trader
+358 50 5540 140

Thomas Pirker

Sales Trader
+358 50 307 6096

Hans Segercrantz

Sales Trader
+358 50 595 6037

Mika Nissi

direktör, Corporate Lending
+358 (0)40 700 2170

Patrik Sarajuuri

direktör, Corporate Lending
+358 (0)50 501 0342

Marknadsföring och kommunikation

Bettina Löfhjelm

marknadsföringschef
+358 (0)9 2538 0347

Matti Nikolainen

Art Director
+358 (0)9 2538 0346

Mailis Kriikku

Art Director
+358 (0)40 922 6927

Katariina Kataja

kommunikationschef
+358 (0)9 2538 0348

Alina Anderson

kommunikations assistent
+358 (0)9 2538 0317

Personaladministration

Riina Hamrén

HR direktör
+358 (0)9 2538 0343

Kukka-Maaria Sysimetsä

HR Chef
+358 (0)50 405 9653

Janina Lund

HR Trainee

Private investment office

Daniel Nyman

+358 9 2538 0341

Juhani Keinänen

+358 9 2538 0351

Ansvarsfull placering

Olli Etelälahti

Head of ESG
+358 45 657 7697