Beställ nyhetsbrev

UB Kapitalförvaltningens avgiftsfria elektroniska nyhetsbrev utkommer månatligen. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om placering. Nyhetsbrevet är på finska.