Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika I/2017 har avslutats

27.6.2017 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika I/2017 har avslutats den 21.6.2017. Den årliga avkastningen fastställdes vid 8,1 %. Avkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat företagslånekorgen.