Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika III/2018 har avslutats

3.4.2018 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika III/2018 avslutades den 27.3.2018. Den årliga avkastningen fastställdes vid 9,3 %. Avkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat företagslånekorgen.