Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika III/2019 har avslutats

7.5.2019 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika III/2019 avslutades 25.4.2019. Den årliga avkastningen fastställdes vid 8,70 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.