Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika III/2017 har avslutats

5.12.2017 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika III/2017 har avslutats den 1.12.2017. Den årliga avkastningen fastställdes vid 9,0 %. Ränteavkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat företagslånekorgen.