Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika IV/2017 har avslutats

21.12.2017 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika IV/2017 har avslutats den 19.12.2017. Den årliga avkastningen fastställdes vid 9,0 %. Ränteavkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat företagslånekorgen.