Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika V/2018 har avslutats

29.10.2018 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika V/2018 avslutades 26.10.2018. Den årliga avkastningen fastställdes vid 6,68 %. Avkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.