Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika VI/2019 har avslutats

13.11.2019 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika VI/2019 avslutades 8.11.2019. Den årliga avkastningen fastställdes vid 9,0 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.