Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika VII/2018 har avslutats

18.12.2018 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Amerika VII/2018 avslutades 14.12.2018. Den årliga avkastningen fastställdes vid 7,15 %. Avkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.