Teckningstiden för Företagslånekorg Europa I/2019 har avslutats

29.1.2019 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa I/2019 avslutades 25.1.2019. Den årliga avkastningen fastställdes vid 7,0 %. Avkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.