Teckningstiden för Företagslånekorg Europa II/2019 har avslutats

14.6.2019 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa II/2019 avslutades 12.6.2019. Den årliga avkastningen fastställdes vid 7,35 %. Avkastningen betalas halvårligen. Vi tackar alla som tecknat Företagslånekorgen.