Teckningstiden för Företagslånekorg Europa II/2017 har avslutats

7.11.2017 United Bankers

Teckningstiden för Företagslånekorg Europa II/2017 har avslutats den 3.11.2017. Den årliga avkastningen fastställdes vid 6,0 %. Ränteavkastning betalas halvårsvis. Vi tackar alla som tecknat företagslånekorgen.